BETİN GÜNEŞ
İstanbul, 12 Eylül 1957

Babası şair, ressam ve hukukçu İhsan Güneş, annesi eczacı Nurhan Güneş'tir. 1964-74 yılları arasında İBK'de Ferdi Ştatzer, Cenan Akın ve Ergican Saydam ile eğitim görmüştür. 1979'da İDK'nin yüksek piyano bölümünü Judith Uluğ'un; 1980'de kompozisyon bölümünü İlhan Usmanbaş'ın öğrencisi olarak bitirmiştir. Aynı zamanda İstanbul Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan da mezun olmuştur. DAAD bursu ile Köln Yüksek Müzik Okulu'na giderek 1985'te G. Fork'un şeflik, J. Blume'un kompozisyon sınıfından; 1986'da B. Slokar'ın trombon sınıfından diploma almıştır. Prof. Humpert ile özel olarak elektronik müzik çalışmıştır. 1989-1996 yılları arasında Bayer Nefesli Sazlar Orkestrası'nı yönetmiştir. 1988'den bu yana Köln Senfoni Orkestrası'nın ve Ensemble Mondial Yaylı Çalgılar Orkestrası'nın ve Turkish Chamber Orchestra'nın şefliğini sürdürmektedir. Yapıtlarının tümü yurt dışında seslendirilmiştir. Avrupa, Asya ve Amerika'da besteci, şef ve solist olarak pek çok konser vermiş, radyo televizyon kaydı ve CD yapmıştır.

Betin Güneş'in kazandığı ödülleri şöyle özetleyebiliriz: Op.16 Bilimde Her Şey Vardır-1987 15. Uluslararası Elektroakustik Müzik Yarışması, Bourges; Op.30 Mondial Oda Senfonisi-1994 Ernosto Bloch Kompozisyon Yarışması, Lugano; Op.20 Adatontrum-Kompozisyon Sempozyumu, Paris; Op.15 Orkestra Parçası 2.5-1993 Avrupa Festivalleri Yarışması.

Bestelerinde raslamsallıktan, atonaliteye, değişken ritimlerden akustik ve elektronik çalgı birleşimlerine kadar yeni teknikleri dener. Geleneksel melodi çizgisine bağlı kalmasa da yeni-Romantizm anlayışında bir senteze varma peşindedir.

Yapıtlarının yayın hakkı kendisine aittir.